Kezdőlap Interjú Komoly lehető...

Komoly lehetőségeket nyújt a siklósi gimnázium diákjai számára

Fischer Zsolt intézményvezető, a Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium igazgatója örömmel mesélte, hogy már nemcsak a városból és a környező településekről jelentkeznek diákok, hanem Pécsről is. Számos újdonságról számolt be: a gimnáziumnak a Pécsi Tudományegyetemmel és más oktatási intézménnyel való kiemelkedő kapcsolatáról, és arról, hogy szeptembertől elsők között tesztelik a honvédelmi alapismeretek tantárgy bevezetését.

–Küzd-e még az iskola azzal, hogy versenyeznie kell a pécsi gimnáziumokkal, vagy változott a helyzet?

–Ez mindig is megvolt Pécs közelsége miatt, éppen ezért fontos, hogy az itt lakók bizalmát elnyerjük. Elég nagy az a körzet, ahonnan érkeznek diákok hozzánk, és büszkén mondhatjuk, hogy már Pécsről is jönnek a kadétképzés miatt. Szeretnénk olyan kínálatot, képzési formákat felmutatni, melyek versenyképesek a nagyváros gimnáziumaival. Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra, nagyon jók az idei eredményeink. Olyan számú közép- és emelt szintű érettségi, illetve közép- és felsőfokú nyelvvizsga eredmények születtek, melyekre nagyon büszkék vagyunk. Érettségin nem osztottunk még ennyi dicsérő oklevelet, mint most. Innen tovább lehet tanulni, illetve aki érettségit szeretne és szakmát tanulni, nekik is megadjuk a lehetőségeket. Azért, hogy mindez valóra váljon, bevezettük a minőségi csoportbontást, amely szintfelmérők és hozott jegyek alapján történik. Így tanítjuk a matematikát, a történelmet, a magyart és a nyelveket. A választékot is tudtuk bővíteni, hiszen az emelt szintű angol nyelv mellett elindult német nemzetiségi oktatásunk is, illetve a kadétképzés, továbbá a humán tantárgyakat is emelt szinten tudják tanulni az érdeklődő diákok. Reméljük, hogy kellő alternatívát tudunk így nyújtani a továbbtanuláshoz.

–Rendszeresen jelen van az iskola a közösségi médiában, nyomon lehet követni a különböző verseny eredményeket, programokat, eseményeket! Ki végzi ezt a munkát?

–A mai világban fontos, hogy az iskolák is, mint a cégek megmutassák, reklámozzák magukat, hogy megfelelő információ birtokában tudjanak dönteni a polgárok. Menedzsment szemléletben vezetem az iskolát. Azt vallom, hogy jelen kell lenni a médiában, közvéleményben. Erre van lehetőség és megszabott határok között élünk is vele. Ez többlet energia és munka az itt dolgozó pedagógusok számára. Amikor megkaptam a kinevezést, létrehoztam egy marketing csoportot, átgondoltuk, ki mit vállal, van, aki a Facebook-csoportot gondozza. Nemcsak kapnunk, hanem adnunk kell, fontos, hogy a partnereink is lássák, mit csinálunk.

–Mindig közösségben gondolkodsz, kivel alakult ki szoros együttműködés?

–Jó a kapcsolatunk a városvezetéssel, a hagyományőrzőkkel, a rendőrkapitánysággal, a honvédséggel, családsegítő szolgálattal, támogató a tankerület. Ezek a dolgok erősítik egymást. Büszkén mondom el, hogy a Pécsi Tudományegyetem partneriskolája vagyunk, sok leendő ifjú kolléga gyakorol nálunk. Többen itt maradtak tanítani. Kellenek is az új kollégák. További partnerünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, nemrég bekerültünk a kiválasztott 33 iskola közé. A honvédelmi ismeretek tantárgyat a jövőben a gimnazistáknak is tanítani fogják, pár intézményt kértek fel arra, hogy ezt a tantárgyat tesztelje. Az egyik felkért iskola a Táncsics, szeptembertől a 11-eseknek próbaképpen bevezetésre kerül a tantárgy.

–Mit takar a kadétképzés pontosan?

–A kadétképzés egy érzékenyítő képzés, melynek az a funkciója, hogy a hazaszeretet erősítse, és a nemzeti értékek, a honvédelem megismertetését szolgálja. Nem katonai kiképzésről van szó. Gazdag és tartalmas tanulmányi rendszerrel párosul, a diákok felkeresik a csatatereket, hadtörténeti múzeumokba, laktanyákba juthatnak el. Nagyon jó kapcsolatunk van a Szigetvári Honvédelmi Sportközponttal. Versenyeken is részt veszünk. Elég jó ösztöndíj lehetőséget is ad, akinek az átlaga 4,5 fölötti, az 46 600 Ft-os ösztöndíjat kap, de már 3,5-ös átlagtól kapnak sávosan. A kadétképzés semmiféle kötelezettséggel nem jár, viszont nagy lehetőséget biztosít számukra.

–A tanuláson kívül milyen egyéb lehetőségeket biztosít a gimnázium diákjai számára?

–Fontos, hogy a diákok lehetőségeket kapjanak. Visszatekintve az élmények maradnak meg a gyerekekben, ezért tanulmányi kirándulásokat szervezünk, volt egy Őszi zsongás nevezetű programunk, ahol a művészet iránt érdeklődők mutathatták meg magukat, zene, próza, szövegírás témában. Fontos, hogy megtaláljuk azt, ki, miben erős. Van, aki a művészetben, vagy a sportban, míg mások a tanulmányaikban.

–Két óvodát, általános iskolákat, a művészeti iskolát és a gimnáziumot öleli fel az intézmény! Milyen a kapcsolat velük?

–Ez egy nagy intézmény, mindig is hangsúlyoztam, hogy mindegyiknek fontos az autonómiája, megvannak az erősségeik, a rájuk jellemző sajátosságaik, ezt tiszteletben kell tartani. Munkaszervezés miatt is jobb a komplex intézmény, hiszen vannak olyan tantárgyak, melyek kis óraszámúak. Mivel együtt vagyunk, ez lehetőséget biztosít az áttanításokra, egymás segítésére. Nemrég megújult a két általános iskola, és az építkezés során vendégeskedtek nálunk. Remélem, hogy ez a tagintézmények számára nem teher, hanem lehetőség. Nagyobb rálátásunk van egymás munkájára. A kollégák ismerik egymást, tudnak egymással értekezni, szeretném, ha ez a jövőben intenzívebb legyen. Jó lenne, ha a siklósi és a környéken élő gyerekek, ide járnának óvodától az egyetemig. Egy erős város csak erős oktatási rendszerrel képzelhető el, és ez fordítva is igaz.

–Van-e a következő tanévre kiemelt cél?

– A gimnáziumban szeretnénk a meglévő folyamatainkat erősíteni. Egy nagy tanulmányi kirándulással készülünk: Anglia, kiegészülve Skóciával, egészen a Loch ness-i tóig. Feladatot is kapnak majd a diákok, a nyelvgyakorlás mellett történelemből, és földrajzból is. Ahogy a tavalyi évben idén is szeretnénk a német nemzetiségi csoportunkat német nyelvterületre vinni, az elmúlt évi hallstadti tanulmány út nagyon jól sikerült.