Kezdőlap Baranya Példa nélküli...

Példa nélküli összefogás Baranya fellendítéséért

Pécs és Baranya megye meghatározó intézményei fognak össze annak érdekében, hogy a régió településeiben, Pécsen a gazdaság versenyképességén keresztül a tőke és munkabérjövedelmek emelkedjenek, az életminőség javuljon, a térség demográfiai folyamatai megforduljanak.

Az együttműködési megállapodást a Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna Kormánybiztosa, a Baranya Megyei Önkormányzat, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pécsi Tudományegyetem (PTE), az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya megyei szervezete kötötték péntek délután a PTE Szenátusi Tanácstermében a fenti célok közös megvalósításának érdekében.

Az eseményen elhangzott, az elmúlt 30 év folyamatosan romló demográfiai folyamatai alapvető gátjai a térség gazdasági fejlődésének. Pécs és Baranya népességmegtartó erejének növeléséhez, az elvándoroltak visszatéréséhez elengedhetetlenül szükséges a képzési, egészségügyi, kulturális, közlekedési és szociális infrastruktúra kiemelt, koordinált fejlesztése, az ehhez szükséges központi források megszerzése.

A helyi iparnak be kell kapcsolódnia a negyedik ipari forradalom technológiai fejlődési hullámába. Ennek érdekében az együttműködő feleknek elő kell segíteniük a digitális tudáson, az új technológiákon alapuló versenyképes szolgáltatások és termelőtevékenység kifejlődését Baranya megyében.

Az együttműködés kiterjed az élelmiszergazdaság nemzetközi szintre fejlesztésére, a turisztikai lehetőségek piacosítására, a digitalizációra, a zöld technológiák fejlesztésére és elterjesztésére egyaránt. Ehhez elengedhetetlen az egyetemi tudásbázis bővítése, a szakmunkások, technológusok, mérnökök, kutatók növekvő számú képzése és alkalmazása. A felek hangsúlyozták: ki kell alakítani a helyi gazdaság és az egyetem új típusú együttműködését, amely lehetővé teszi a hozzáadott érték jelentős növelését a baranyai gazdaságban, valamint hozzájárulhat az export erőteljes emelkedéséhez, ösztönzi és segíti a megyei vállalkozások bekapcsolódását a nemzetközi értékláncokba.

A régió közlekedési és gazdasági infrastruktúrájának javítása ugyancsak közös érdeke az együttműködő feleknek, és elengedhetetlen feltétele a fenti célok elérésének. Az eseményen kiemelték: a térség jelenleg alacsony befektetési, beruházási vonzerejét növelni kell. A reálgazdaság szereplői számára a megyei és települési önkormányzatoknak az aláíró partnerekkel együttműködve optimális gazdálkodási környezetet kell kialakítaniuk, támaszkodva egymás tapasztalataira, az egyetem és a kamarák szakmai segítségére.