Kezdőlap Közélet Végtelen lehe...

Végtelen lehetőség 38 baranyai településen

A Katolikus Karitász, hazánk egyik legnagyobb karitatív szervezeteként hosszú évek óta vesz részt országszerte felzárkóztató célú és öngondoskodást segítő programok kidolgozásában és megvalósításában. A Végtelen lehetőség – Komplex felzárkóztatási modellprogram célterülete a sellyei járás. Egyike az 5 járásnak, ahol a gazdasági, infrastrukturális, társadalmi és munkaerő-piaci hátrányok halmozottak. Itt a szegénységben élő népesség aránya lényegesen magasabb a magyarországi átlagnál. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, 385 millió forintos európai uniós támogatás segítségével.

A Karitász fókuszában a lakosság életesélyeinek növelése, életminőségének javítása, s főként a szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése állt. Kiemelt cél volt a járás szociális hálójának erősítése, a szociális szolgáltatások hiányának pótlása. Továbbá új módszereket, a meglévő ellátó rendszert kiegészítő programokat próbált ki a szervezet.


A Karitász 2018 nyarán Tésenyben és Kisszentmártonban hozott létre Jelenlét Pontokat, Mailáthpusztán és Csányoszróban Mobil Jelenlét Pontokat. Ezek a települések problémáira és hiányaira reagálva komplex közösségi és szolgáltatói térként funkcionálnak. A közösségek szociális segítségnyújtásáért Utazó Jelenlét Szolgáltatás működik 10 településen. A többi településen a jelzett és felmerülő szükségletek alapján segítenek a rászorulóknak. Járási szinten működött a Szolgáltatói Kerekasztal és a Fejlesztési Fórum a helyi partnerek, döntéshozók bevonása, szakmai párbeszéd érdekében.

A helyi lakosság különböző programokban vett részt:
• Zöldellő Kertek (háztáji gazdálkodás és kiskert program),
• AKAROM Program, Tudatos Háztartás (öngondoskodást elősegítő program családoknak),
• Szép Otthon Program (lakhatási körülmények fejlesztésére),
• Példakép Program (iskolai sikerességet, pályaválasztást támogató program),
• Családi napok (közösségszervezést, közösség erősítését célzó program).
• Tanoda és fejlesztő foglakozások (lemorzsolódás megelőzése és az iskolai sikeresség elősegítése).

A fejlesztés eredményeként a 38 településen összesen legalább 920 rászoruló sellyei lakos számára jelentett jobb, hatékonyabb lehetőséget a Karitász munkája. A hosszútávú segítségnyújtás érdekében a szervezet a projekt végén is jelen marad az Ormánságban és továbbra is támogatja az itt élőket.