Kezdőlap Tudomány Így lehet sás...

Így lehet sásdi egyetemistáknak pályázni

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

Az „A” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.

A „B” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű, 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert tanulók jelentkezhetnek, akik teljes idejű nappali felsőoktatásban kívánnak részt venni a 2023/2024. tanévtől kezdődően. A támogatás sikeres felvétel esetén kerül folyósításra.
A pályázat benyújtása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által létrehozott EPER-Bursa rendszerben a pályázati űrlap kitöltésével történik. A pályázati űrlapot az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatva, a szükséges mellékletekkel együtt a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat benyújtásának határideje: november 3. Az adatlapot INNEN lehet letölteni.