A PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara februárjában újra elindította a falu- és tanyagondnoki képzését.

A falugondnoki, illetve a tanyagondnoki szolgáltatás célja a falvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.

Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke gratulált a sikeres vizsgákhoz.

Abban bízom, hogy a most oklevelet kapott hallgatók a legkisebb településeken élő honfitársaink segítségére lesznek. Egyben pedig arra kértem őket, hogy legyenek értékőrök és értékmentők, hiszen Baranya számos kincset rejt, melyet meg kell őriznünk az utánunk jövő generációk számára

– mondta a vármegyei elnök.

(Forrás: Baranya Vármegyei Önkormányzat)