-1 C
Pécs
hétfő, november 30, 2020

„Az elhivatottságon túl érzelmileg is kötődöm Siklóshoz”

Ez is érdekes lehet

Két karácsonyfája, és több ünnepi dísze is van Siklósnak

Mattyi és siklósi felajánlásból érkeztek az idei karácsonyfák Siklósra és a városhoz tartozó Máriagyűdre. A csodálatos fenyők tíz, illetve hat méter magasak....

Nehéz helyzetbe került családoknak adnak pénzügyi támogatást Siklóson

A különleges jogrendben ugyan a polgármesterek veszik át a közgyűlési hatásköröket, egyedül hoznak döntéseket, ám ennek ellenére a...

Megmutatni Siklós téli varázsát

Fotópályázatot hirdettek a város bemutatására.

Július első napjától kezdődően új jegyzője van Siklósnak, Nádoriné dr. Rohi Éva személyében. A jegyző lapunknak elmondta, több mint három évtizede dolgozik a közigazgatásban és erősen kötődik a városhoz.  

Az új jegyző közigazgatásban jártas és nagy gyakorlattal rendelkező szakember. Diplomáját a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Jogi Karán szerezte cum laude minősítéssel. Rendelkezik közigazgatási alap és szakvizsgával. Elsődleges feladatának tekinti, hogy megtalálja a megoldásokat a hivatal optimális működése érdekében. Törvényi szabályozáson alapuló, jól szervezett, ügyfélbarát szervezetet kíván kialakítani. Pályafutása állomásairól, valamint a városhoz fűződő kötődéséről kérdeztük. 

 Melyek szakmai pályafutása legjellemzőbb állomásai?  

-A Pécsi Jogtudományi Karon 1986-ban szereztem diplomát. Pályafutásom során mindvégig a közigazgatásban dolgoztam. Beremenden friss diplomásként kezdtem dolgozni, akkor még rövid ideig a Választási Bizottság titkáraként. Gyermekem születését követően a rendszerváltás első választásán álltam újból munkába. Beremendről Siklósra jöttem a Városházára dolgozni 1995-ben. Különböző beosztásokban 14 évet töltöttem itt, majd 2009-től előbb Drávaszabolcson, majd Szalántán dolgoztam jegyzőként. A székhely településeken kívül mindkét helyen további települések ügyeit intézte a hivatal a jegyző irányításával.

 Korábban már dolgozott a Városházán, miért fogadta el újból a felkérést? 

-A városházára az aljegyzői állás megüresedésével kerültem, ezt követően nyújtottam be pályázatomat a jegyzői állásra. Munkám során a legmeghatározóbb állomás a Siklóson eltöltött közel másfél évtized volt. A szakmai elhivatottságon túl érzelmileg is rendkívül erősen kötődöm a városhoz. A városért való tenni akarás, a régi és új kollégák szeretetteljes fogadtatása motivált arra, hogy megpályázzam ezt a munkakört.

Milyen változásokra számíthat a város jegyzői munkája során? 

-Az elmúlt hónapokban több olyan helyi rendelet is szerepelt a képviselő-testület napirendjén, ami a lakosságot érinti, a rendeletek előkészítése a hivatal feladata volt. Szeptember elején lépett hatályba szociális ellátásokról szóló rendelet, mely felváltotta a korábbi, az elmúlt évek alatt sokszor módosított rendeletet. Új támogatási formák kerültek bevezetésre. A cél, hogy minden korosztály számára támogatást nyújtson az önkormányzat.

Módosult a lakás- és helyiségbérletre vonatkozó helyi önkormányzati rendelet. A szabályozás alapján elfogadta a testület a bérbeadási névjegyzéket, a megüresedett lakások kiutalásáról döntés született a névjegyzék alapján. 
A külterületen élőket érintette a testület azon döntése, mellyel a dűlők elnevezéséről döntött, így a központi címregiszter és az ingatlan-nyilvántartás összehangolása az ingatlantulajdonosokat kedvezően érinti. 

A testület döntéseiről, a hivatalban folyó munkáról igyekszünk folyamatosan tájékoztatni a lakosságot, a vírushelyzetben előtérbe helyezzük az elektronikus ügyintézést, az ehhez szükséges nyomtatványokat az önkormányzat honlapján elérhetővé tesszük. Munkám során a törvényesség szem előtt tartásával, a hivatal szolgáltató jellegének hangsúlyozásával törekszem a lakossági érdekeket érvényre juttatni. A hivatalon belüli csapatszellem erősítése mellett célom, hogy egy nyitottabb, gyorsabban reagálni képes, gördülékenyebb ügyintézést bonyolító hivatal legyen a miénk.

Névjegy • Nádoriné dr. Rohi Éva jelenleg Siklós városának jegyzője. A siklósi Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségizett, jogi diplomáját a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen szerezte meg cum laude minősítéssel. A rendszerváltást megelőzően kezdő jogászként két évig a Választási Bizottság titkáraként folytatta munkáját, majd később körjegyzői feladatokat látott el. Közel 15 éven keresztül dolgozott Siklóson: jegyzőként, aljegyzőként majd osztályvezetőként. Ezt követően Siklóstól néhány kilométerre Drávaszabolcson, majd Szalántán folytatta szakmai munkáját. A harmincnégy közigazgatásban eltöltött éveiből több mint két évtizedet vezető beosztásban dolgozott.

PaCsa 

Legfrissebb hírek