Kezdőlap Siklós és Harkány „Az elhivatot...

„Az elhivatottságon túl érzelmileg is kötődöm Siklóshoz”

Július első napjától kezdődően új jegyzője van Siklósnak, Nádoriné dr. Rohi Éva személyében. A jegyző lapunknak elmondta, több mint három évtizede dolgozik a közigazgatásban és erősen kötődik a városhoz.  

Az új jegyző közigazgatásban jártas és nagy gyakorlattal rendelkező szakember. Diplomáját a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Jogi Karán szerezte cum laude minősítéssel. Rendelkezik közigazgatási alap és szakvizsgával. Elsődleges feladatának tekinti, hogy megtalálja a megoldásokat a hivatal optimális működése érdekében. Törvényi szabályozáson alapuló, jól szervezett, ügyfélbarát szervezetet kíván kialakítani. Pályafutása állomásairól, valamint a városhoz fűződő kötődéséről kérdeztük. 

 Melyek szakmai pályafutása legjellemzőbb állomásai?  

-A Pécsi Jogtudományi Karon 1986-ban szereztem diplomát. Pályafutásom során mindvégig a közigazgatásban dolgoztam. Beremenden friss diplomásként kezdtem dolgozni, akkor még rövid ideig a Választási Bizottság titkáraként. Gyermekem születését követően a rendszerváltás első választásán álltam újból munkába. Beremendről Siklósra jöttem a Városházára dolgozni 1995-ben. Különböző beosztásokban 14 évet töltöttem itt, majd 2009-től előbb Drávaszabolcson, majd Szalántán dolgoztam jegyzőként. A székhely településeken kívül mindkét helyen további települések ügyeit intézte a hivatal a jegyző irányításával.

 Korábban már dolgozott a Városházán, miért fogadta el újból a felkérést? 

-A városházára az aljegyzői állás megüresedésével kerültem, ezt követően nyújtottam be pályázatomat a jegyzői állásra. Munkám során a legmeghatározóbb állomás a Siklóson eltöltött közel másfél évtized volt. A szakmai elhivatottságon túl érzelmileg is rendkívül erősen kötődöm a városhoz. A városért való tenni akarás, a régi és új kollégák szeretetteljes fogadtatása motivált arra, hogy megpályázzam ezt a munkakört.

Milyen változásokra számíthat a város jegyzői munkája során? 

-Az elmúlt hónapokban több olyan helyi rendelet is szerepelt a képviselő-testület napirendjén, ami a lakosságot érinti, a rendeletek előkészítése a hivatal feladata volt. Szeptember elején lépett hatályba szociális ellátásokról szóló rendelet, mely felváltotta a korábbi, az elmúlt évek alatt sokszor módosított rendeletet. Új támogatási formák kerültek bevezetésre. A cél, hogy minden korosztály számára támogatást nyújtson az önkormányzat.

Módosult a lakás- és helyiségbérletre vonatkozó helyi önkormányzati rendelet. A szabályozás alapján elfogadta a testület a bérbeadási névjegyzéket, a megüresedett lakások kiutalásáról döntés született a névjegyzék alapján. 
A külterületen élőket érintette a testület azon döntése, mellyel a dűlők elnevezéséről döntött, így a központi címregiszter és az ingatlan-nyilvántartás összehangolása az ingatlantulajdonosokat kedvezően érinti. 

A testület döntéseiről, a hivatalban folyó munkáról igyekszünk folyamatosan tájékoztatni a lakosságot, a vírushelyzetben előtérbe helyezzük az elektronikus ügyintézést, az ehhez szükséges nyomtatványokat az önkormányzat honlapján elérhetővé tesszük. Munkám során a törvényesség szem előtt tartásával, a hivatal szolgáltató jellegének hangsúlyozásával törekszem a lakossági érdekeket érvényre juttatni. A hivatalon belüli csapatszellem erősítése mellett célom, hogy egy nyitottabb, gyorsabban reagálni képes, gördülékenyebb ügyintézést bonyolító hivatal legyen a miénk.

Névjegy • Nádoriné dr. Rohi Éva jelenleg Siklós városának jegyzője. A siklósi Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségizett, jogi diplomáját a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen szerezte meg cum laude minősítéssel. A rendszerváltást megelőzően kezdő jogászként két évig a Választási Bizottság titkáraként folytatta munkáját, majd később körjegyzői feladatokat látott el. Közel 15 éven keresztül dolgozott Siklóson: jegyzőként, aljegyzőként majd osztályvezetőként. Ezt követően Siklóstól néhány kilométerre Drávaszabolcson, majd Szalántán folytatta szakmai munkáját. A harmincnégy közigazgatásban eltöltött éveiből több mint két évtizedet vezető beosztásban dolgozott.

PaCsa