Kezdőlap Közélet Ők őrzik meg ...

Ők őrzik meg a horvát értékeket, kultúrát Siklóson

Hazánkban 1994-ben került sor az első kisebbségi önkormányzati választásokra. A jelenlegi szabályozás szerint egy településen akkor hozható létre nemzetiségi önkormányzat, ha egy adott nemzetiség létszáma eléri a harminc főt. A Siklóson élő horvátok száma ezt jóval meghaladja, így a dr. Bockovac Tímea vezetésével működő Siklósi Horvát Önkormányzat (SHÖ) fő törekvése az, hogy megőrizzék a magyarországi horvátok értékeit, képviseljék a helyi horvát közösség érdekeit és átörökítsék a horvát nyelvet. Ehhez kapcsolódó aktualitás, hogy szeptembertől a Kanizsai Dorottya Általános Iskolában a horvát nemzetiségi nyelvoktató program indult, amely heti 6 tanórában biztosítja a horvát nyelv és népismeret oktatását.

Mi a horvát nemzetiségűek aránya Siklóson?

-Magyarországon 13 nemzetiségi közösség él, a 2011-es népszámlálási adatok alapján a horvát nemzetiségűek száma 25 881 fő, ebből Siklóson 244 fő.  Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az októberi népszámláláson 4 kérdés vonatkozik majd a nemzetiségi hovatartozásra és az anyanyelvhasználatra, melyek pontos megválaszolása kiemelt jelentőségű, mivel a kapott adatok és arányszámok határozzák meg a nemzetiségi nyelvhasználati jogokat, továbbá a települési nemzetiségi önkormányzati választások kiírásának jogát is. 

Miért tartotta fontosnak, hogy az Önkormányzatnál horvát nemzetiségi képviselő legyen?

-2014-ben az előző képviselőtestület elnökétől érkezett a felkérés arra vonatkozóan, hogy a régi tagok leköszönése miatt szükségessé vált az új testület létrehozása, ami egyúttal szemlélet- és generációváltást is jelentett.

Mi a legfontosabb feladata?

-Az SHÖ (Siklósi Horvát Önkormányzat) kiemelt feladatai közé tartozik a helyi horvát közösség érdekképviselete, a kulturális autonómia biztosítása, a horvát nyelv és kultúra átörökítése, a többségi nemzettel és az anyaországgal történő kapcsolattartás. 

Milyen gyakran és kikkel egyeztet a célok, tervek, felmerülő problémák esetén?

-A nemzetiségi önkormányzat képviselő testülete 3 főből áll, évente 6-8 testületi ülést tartunk, az országos horvát önkormányzattal, a  városvezetéssel, a környező települések horvát önkormányzataival és civil szervezeteivel, illetve a testvérváros Donji Miholjac képviselővel egyeztetünk az éves tervek, programok, fejlesztések kapcsán. 

Mióta kerül megrendezésre a Horvát est?

-A Siklóson élő horvátok Alsószentmártonból települtek át, és hagyományos ünnepkörük a novemberi Márton-naphoz kötődött. Úgy gondoltuk, hogy ezt a hagyományt kiegészítve egy nyári rendezvény keretében a Siklósi Vár impozáns környezetében is lehetőséget teremtenénk a horvát kultúra bemutatására. Erre 2015-ben került sor először, így  elmondható, hogy a július első vasárnapján megrendezendő Horvát est mára már a megye közkedvelt és színvonalas programjává vált (tartalmi elemei: könyvbemutató, tárlatvezetés, kerekasztal beszélgetések, könnyűzenei és népzenei koncertek, folklórműsor stb.). A vár 2. emeletén található az önkormányzatunk által 2015-ben létrehozott Alsószentmártoni sokác horvát emlékkiállítás is, amelynek célja a közösség tárgyi és szellemi örökségének interaktív bemutatása. 

Miért fontosak az ilyen rendezvények?

-Kultúramegőrző, értékközvetítő, közösségteremtő, közösségmegőrző  és identitáserősítő szereppel bírnak. 

Meséljen kérem a felújított keresztről: honnan sikerült hozzá pénzbeli támogatást szerezni?

-A kereszt felújítását a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatta, az Útmenti keresztek felújítása című pályázatával. Már 2020-ban elkészítettük a pályázati anyagot, de azt forráshiányra hivatkozva elutasították, ugyanakkor emiatt a 2021-es évben prioritást kaptunk és 950.000 forint támogatási összeget ítéltek meg a beruházásra, melyet az SHÖ saját feladatalapú támogatásával egészített ki. Az eredeti keresztet Keresztes István és neje, Jegyugya Anna állították 1941-ben, akik ugyan nem voltak a horvát közösség tagjai, de sorstörténetük párhuzamba állítható az itt élő horvátokéval, mivel számos megpróbáltatás után leltek itt új életterükre, az újrakezdésben és a fennmaradásban pedig katolikus hitük segítette őket. A mattyi, azaz az Alsószentmárton felé vezető út mentén található kereszt felidézi az alsószentmártoni sokác-horvátok emlékközösségét és útkeresését. Újraszentelését idén júliusban Barics Gábriel és Kovács József atya végezte el.    

Milyen rövid, illetve hosszú távú terveik vannak?

-A meglehetősen bizonytalan finanszírozás miatt általában rövid távú, éves munkatervekben gondolkodunk, melyeket az adott pályázati forrásoknak megfelelően valósítunk meg. Az éves rendszeres programokon túl (pl. Horvát Tehetség Tábor, Horvát Est, Horvát Karácsonyi Koncert) jelenleg a Kanizsai Dorottya Általános Iskolában az idei tanévtől bevezetendő horvát nemzetiségi nyelvoktató program támogatásán, valamint szeptember 30-án Siklóson tartandó Megyei Horvát Nap programján, és az alsószentmártoni sokácokról szóló monográfia elkészítésén dolgozunk.