„A tisztességes munkának mindig megvan az eredménye!”

„A tisztességes munkának mindig megvan az eredménye!”

Ahhoz, hogy egy változás jó irányba mutasson és tartós legyen, előre megtervezett, stabil alapokra kell, hogy épüljön. Ez Riegl Gábor, Siklós újonnan megválasztott polgármesterének egyik legfőbb üzenete a városlakók számára.

Mindenki csodát vár, mégpedig azonnalit, de hogy a fejlődés elindulhasson, és az ahhoz csatolt forrásokat a lehető legjobban tudják felhasználni, lépésről lépésre kell haladni. Ez nem megállást jelent – hiszen a munka folyamatos – sokkal inkább jól meggondolt, a testületet, szervezeteket, és a siklósiakat is bevonó,  egymásra épülő elemek kidolgozását. A polgármester és a hivatal jelenlegi és jövőbeni munkáját a folytonosság, együttműködés, fejlesztés és fenntarthatóság jellemzi.

– Szeretném, ha az önkormányzat költséghatékony lenne. Fontosnak tartottam, hogy megtaláljam azokat a pontokat, ahol ez a legkönnyebben és leggyorsabban elérhető. Ilyen intézkedés, illetve döntés, hogy a korábbi két alpolgármester helyett most egy van Mojzes Tamás személyében, aki partner volt abban, hogy a törvényileg maximálisan adható polgármesteri díj 90%-a helyett 70%-áért vállalja a feladatot. Csökkent a testületi és a külsős bizottsági tagok létszáma. A strukturális változtatásoknak köszönhetően a következő öt évre kivetítve több tízmillió forintot takarítunk így meg, amit fejlesztésekre, lakóközösségünk, városunk jobbá tételére költhetünk. Mindezt úgy oldottuk meg, hogy a hivatal létszáma nem csökkent, továbbra is mindenki itt dolgozik, de igyekszünk szakembereinket a megfelelő helyekre irányítani, ezzel is növelve a hivatal hatékonyságát.

– Együttműködés, ezt sokszor kiemeli beszédeiben, mely területeken tartja kiemelten fontosnak?

– Szeretném, ha a vár és a borászok megtalálnák azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek mindkét fél számára hasznosak és eredményesek lennének. Ezért örülök, hogy a testület megszavazta a javaslatomat, hogy Nagy Gergely is tagja legyen a Siklósi Várszínház Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelő bizottságának!

– Térjünk vissza kicsit az elejére. Mi volt az első gondolata, amikor meglátta a választási eredményeket?

– Az, hogy ez egy 6-8 hónapos munka eredménye! Ezen túl annak örültem, hogy azt a csapatot, amit magam köré építettem, sikerült egyben tartani, másrészt, hogy a siklósi választópolgárok is úgy ítélték meg, hogy a szakmaiság fontos!

– Melyek egy jó polgármester legfőbb ismérvei?

– Pontosság, precizitás, kiszámíthatóság, a fejlődési folyamatok nyugodt fejjel történő átlátása nem elégséges, de szükséges feltétele. De az a fajta menedzsment szemlélet és emberközpontúság, amit én szeretnék Siklóson meghonosítani, az sokkal fontosabb. Fontos, hogy valaki jól szervezze a város életét, és ezt minden felületen úgy tegye, hogy az emberek azt tapasztalják, hogy szívből csinálja, és nem csak magára összpontosít, illetve az egyszemélyes kompetenciáját helyezi előtérbe. Hogy ebben mindenki szerepet kapjon, és a polgármester ezt egy menedzsment szemlélettel össze tudja fogni és közvetíteni feléjük, szerintem ez a legfontosabb.

– Miben fog különbözni az elkövetkező 5 év, az elmúlt 17 évtől?

– Máshová szeretném helyezni a hangsúlyt és a fókuszt. Nagyon fontos a város fejlődése, de úgy gondolom, hogy nem mindent a gazdasági, pénzügyi oldal határoz meg. Vannak olyan kérdések, melyeket nem szabad az anyagi megtérülés oldaláról megközelíteni. Nyilvánvalóan a költségvetési keret adott, attól nagyon elrugaszkodni nem tudunk majd. Azon túl, hogy folyamatosan pályázunk, sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a siklósiakra és a „siklósiságra”. Egy közösségkovácsoló erő nagyon hiányzik most a városból. Úgy látom, hogy a civil szektoroknak, egyesületeknek, szervezeteknek már az is nagy segítség, ha a város mögéjük áll, ha a vezetők, képviselők ott vannak, megjelennek közöttük, hátteret biztosítanak, arcai, fővédnökei egy- egy rendezvénynek.

– Az Ön véleménye szerint mi az, ami a legfontosabb egy család, vállalkozó, munkavállaló számára?

– Ezt nem is nagyon lehet szétválasztani. Azok a vállalkozások, melyek Siklóson működnek, fontos, hogy a várost maguk mögött érezzék, és olyan intézkedéseket hozzunk, amelyek segítik őket. Fontos volt számomra, amikor csapatot építettem, hogy a vállalkozók ott legyenek a döntéseknél. Ennek köszönhetően jobban tudják majd a jövőben az érdekeiket képviselni. A családoknak az a fontos, hogy az alapszolgáltatásokon javítsunk, ezen kívül a lakhatás, minőségi lakókörnyezet kialakítása jelentős feladat.  Ebben nagyot kell ugranunk.

– Van-e olyan hitvallás, ami a munkáját, személyét jellemzi?

– Számomra a család a legfontosabb! Az egység és erő, amit képviselünk! Ezenkívül úgy gondlom, hogy a tisztességes munkának mindig megvan az eredménye. Az elmúlt években bármilyen pozíciót is töltöttem be, sosem rugaszkodtam el a földről. Fontos, hogy amikor az ember jár-kel az utcán azt érezzék, hogy egy közülük!

– Mivel kezdődik majd 2020?

– A költségvetéssel, és nagyon remélem, hogy azokat a fejlesztési elképzeléseket el tudjuk kezdeni tervezés szintjén, amiket a kampányban is többször emlegettünk! A város működtetéséhez szükséges feltételeket elő kell készíteni, és biztosítani kell az önerőnket a már futó pályázatokhoz.

Forrás: Siklósi Aranytrombita október-novemberi száma